Osteopatía

¿Que é a osteopatía?

É unha ciencia e unha filosofía de tratamento basada na visión holística do corpo humano, é dicir, na unidade dos distintos sistemas e aparatos e non como un conxunto de músculos, órganos, nervios...sen máis, o seu tratamento manual e a capacidade do propio corpo de autocuración.

O seu fundador foi o norteamericano Andrew Taylor Still (1828 – 1917) e que mellor que citalo a propósito de dar resposta á pregunta formulada: "é a ciencia que consiste no coñecemento exacto, exhaustivo e verificable da estructura e función do mecanismo humano, anatómico, fisiolóxico e psicolóxico, incluindo a química e a física dos elementos coñecidos, (como se fixeron detectables certas leis orgánicas e os recursos de recuperación), dentro do propio corpo, polo cuxa natureza baixo o tratamento científico peculiar da práctica osteopática, fóra de tódolos métodos ordinarios de estímulo extraño, artificial ou medicinal, e de acordo armonioso cos seus propios principios mecánicos, actividades moleculares e procesos metabólicos, pode recuperar de desplazamentos, desorganizacións, trastornos e as enfermedades conseguintes e recuperar o seu equilibrio normal de forma e función en saúde e forza".

Responde á necesidade básica do corpo humano de establecer:
1) Unha adecuada nutrición celular: asegurar o fluxo sanguíneo e linfático.
2) Unha adecuada relación entre a estrutura e a función para a que está deseñada.
3) A capacidade do propio corpo de autoregularse e, por tanto, autocurarse.

O osteópata traballará coas súas mans nos distintos tecidos do corpo humano para encontrar a disfunción, tratala e logo darlle tempo ao corpo de autoregularse na búsqueda dunha nova "programación" que funcione mellor que a que o levou á consulta do profesional.

//www.orlandocondeosteopatia.es/oc/wp-content/uploads/2016/12/IMG_3054.jpg

¿En que problemas pode axudar?

En todos aqueles casos nos que non se atopa lesión real do tecido (roturas, fracturas, tumores, etc) senón disfunción, é dicir, as cousas non traballan como poderían chegar a facelo nun bo estado de saúde. Poden comprender:

Aparato musculoesquelético: torceduras (esguinces), contracturas, espasmos musculares, tendinite/tendinosis, pinzamentos, lumbalxias, cervicalxias,  hernias non extruídas, artrose, periostite, osteoporose, artrite, sinovite, capsulite...

Sistema dixestivo: hernias de hiato, hinchazón abdominal, discinesia da vesícula biliar, certas gastrites, colon irritable, certos estrinximentos, flato, refluxo gastroesofáxico, ptose visceral, síndrome do intestino permeable...

Sistema nervioso: neurite, ciáticas, neuralxia do trixémino, parálise facial, certas paresias/parálises, síndrome do túnel do carpo, formigueos, hiperalxesia, ansiedade, stress, depresión...

Sistema uroxinecolóxico/androlóxico: dismenorrea, amenorrea, dispareunia, síndrome premenstrual, cistite, prolapso vaxinal/vesical en estadíos iniciais, incontinencia urinaria, hiperplasia benigna de próstata, prostatite, certas salpinxites, vesiculite, fibromas/miomas uterinos...

Tratamento do nen@/bebé: cólicos do lactante, certas plaxiocefalias, disfuncións dixestivas, tortícolis conxénita, refluxo gastroesofáxico...

Sistema respiratorio: sinusite, rinite, certos tipos de asma, bronquite, pneumotórax, pleurite, larinxite...

Outros: cefaleas, migrañas, alteracións da postura ligadas a disfuncións oculares,

¿Como se trata en osteopatía?

A través do exame postural da estática e da marcha o osteópata establece o fío conductor do problema. Usando as súas mans somete ao corpo a certos tests para obter unha resposta que o encamiñe cara o tecido en disfunción.
O tratamento é eminentemente manual, aínda que algúns osteópatas se sirvan excepcionalmente de ganchos metálicos, ventosas ou outros obxectos que axuden na terapia aplicada.

 

COMUNICADO DE REAPERTURA DEL CENTRO

Desde el centro de Fisioterapia y Osteopatía Orlando Conde atendiendo a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de España anunciadas en los medios el 29 de abril de 2020, anunciamos la reapertura del centro el 04/05/2020.

Debido a las nuevas medidas de seguridad (horarios, geles hidroalcohólicos, EPI´s) la fluidez en el seguimiento de pacientes será distinta, rogamos su comprensión y paciencia. El centro se ajustará en todo momento a la legalidad vigente y a sus posibilidades.

Les ofrecemos una serie de recomendaciones a tener en cuenta,publicadas por el Consejo General de Fisioterapeutas de España:

  • Debe acudir a la cita solo, sin acompañante; salvo menores o personas dependientes. Se ruega puntualidad.
  • Retirar objetos metálicos, pulseras y relojes.- Si es posible, acudir con mascarilla. Si no disponen de ella pídanla en el centro.
  • No acudir a la cita y avisar si presenta fiebre, tos seca, dolor faríngeo, congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, hipogeusia, anosmia, diarrea y molestias digestivas o malestar general.
  • Mantener una higiene de manos correcta.

Para cualquier duda o aclaración diríjanse al tfno. 981 071 686 o al mail oconde@orlandocondeosteopatia.es

Gracias por su comprensión.